Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

III SA/Wr 485/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa

II GSK 2456/11 - Wyrok NSA z 2013-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu podania o wydanie pisemnej interpretacji

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania pisemnej interpretacji

VI SA/Wa 2516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 793/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji

II GSK 542/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów o kinematografii

VI SA/Wa 2620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie interpretacji indywidualnej w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie interpretacji indywidualnej w zakresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

III SA/Wa 2845/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie interpretacji w zakresie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

VI SA/Wa 1010/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   +2   5