Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I ONP 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

II SAB/Gl 20/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie: niezałatwienia sprawy zwrotu nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 870/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 13/15 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 181/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyznaczenia lekarzy do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego

II GZ 743/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I OZ 306/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o...

I SAB/Wa 97/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100