Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Ol 187/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

skarg D. Ł. i R. Ł. na bezczynność Burmistrza O. w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

II SO/Ke 20/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek P. K. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Bd 112/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 188/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-16

skarg D. Ł. i R. Ł. na bezczynność Burmistrza O. w przedmiocie ustawienia znaku drogowego

II SAB/Gd 133/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 118/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 217/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II OSK 603/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

IV SAB/Gl 118/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii zażalenia skarżącego na pkt

II FSK 2531/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ornety w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008
1   Następne >   2