Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 47/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 46/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1229/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 1230/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 133/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 877/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 707/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy orzeczenia o zwrocie kosztów wykonania dokumentacji sporządzonej w postępowaniu administracyjnym o wznowienie postępowania uwłaszczeniowego

I SA/Wa 690/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy orzeczenia o zwrocie kosztów wykonania dokumentacji sporządzonej w postępowaniu administracyjnym o wznowienie postępowania uwłaszczeniowego

I SAB/Wa 1300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

Sprawa ze skargi M.G. i P.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 313/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa
1   Następne >   2