Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 390/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1122/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 693/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 2184/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 520/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 520/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 182/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-20

Skarga K. K., D. K. i M. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1979/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wykładni decyzji administracyjnej