Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3117/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji