Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 557/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi A. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zaliczenia do grupy inwalidztwa oraz stwierdzenia związku inwalidztwa ze służbą wojskową powstałego wskutek wypadku