Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 242/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [....] w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 119/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla dzieci M. M.

I SA/Wa 1533/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie świadczeń z opieki społecznej

I OW 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania wychowanki M. A. w rodzinie zastępczej B. i A. Ł.

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K.

I OZ 752/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białym...

I OZ 978/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 884/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 914/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1429/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   11