Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 861/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. Nr: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 441/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania do zakupu komputera

III SA/Kr 80/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-18

Skarga K. Ś. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 999/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej