Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 24/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-10

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu B. F. od decyzji SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

III SA/Kr 1190/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 966/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-03-25

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

III SA/Kr 1132/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania wypłaty świadczeń wychowawczych

III SA/Kr 111/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-21

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Halina Jakubiec (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lutego 2020 r. sprzeciwu A. J. od decyzji SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zakarżoną decyzję.