Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Kr 693/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-02

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu

II SA/Bd 1314/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 1011/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym

II SA/Łd 24/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 121/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Kr 1338/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 2218/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego;

V SA/Wa 820/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o pozbawieniu uprawnień kombatanckich;

II SA/Łd 971/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-02

Skarga S. W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień dla wdowy po kombatancie

II SA/Łd 150/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego
1   Następne >   3