Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 549/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 1949/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 3326/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 297/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego