Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 589/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odrzucenia zgłoszenia zanieczyszczenia środowiska

II SA/Ke 163/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie przyznania nagród rocznych dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K.

II SA/Ke 165/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. za 2005r. oraz podziału zysku netto za 2005r.

IV SA/Wa 1622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony uzupełnia wyrok WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/...

II OSK 1834/11 - Wyrok NSA z 2013-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 877/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-02

skarg K. A., J. M. i J. S. na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Sz 1065/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1239/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2712/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew

IV SA/Wa 1421/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100