Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 739/09 - Wyrok NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wielkopols...

I OSK 614/16 - Wyrok NSA z 2016-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

I OSK 861/17 - Wyrok NSA z 2017-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej