Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie działalności pracowników M.

I SA/Wa 1114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

I SAB/Wa 175/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o podwyższenie zasiłku okresowego

I SA/Wa 3249/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

I SAB/Wa 212/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga T. G. na bezczynność Rady [...] w przedmiocie rozpoznania skargi

I SA/Wa 959/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jego Zastępcy

I SA/Wa 931/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w przedmiocie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze