Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 135/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Kr 1223/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

II SA/Kr 1099/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania projektu podziału działek

II SA/Kr 1573/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej