Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II SAB/Kr 181/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność l. stwierdza, że Wójt Gminy [...] dopuścił się bezczynności a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II. wymierza Wójtowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 300 złotych (trzysta), III. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wójta Gminy [...] do wydania w określonym terminie aktu, IV. zasądza od Wójta Gminy [...] na rzecz strony skarżą...