Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I OSK 2501/15 - Wyrok NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I.P. na akt Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach