Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Kr 39/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-28

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie P o s t a n a w i a : odrzucić wniosek

III SA/Kr 1209/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi A. J. na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie egzekucji alimentów uchyla zaskarżone zarządzenie

I OPP 78/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga B.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 586/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I OPP 80/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga A.B. działającej przez kuratora B.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 587/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

I OPP 79/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga A.B. działającej przez kuratora B.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 588/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego