Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 861/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.Ł. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. Nr: [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 145/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-22

skarg K. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania nr [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do w...

II SA/Kr 242/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [....] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 186/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 723/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Skarga W. S. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1394/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1611/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

III SA/Kr 1397/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1099/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   36