Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wr 28/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-30

Wniosek skarżącego K. W. w sprawie orzeczenia stopniu niepełnosprawności

II SA/Sz 521/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

I OSK 155/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wykonania orzeczenia Sądu z żądaniem wymierzenia kary grzywny

I OSK 284/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 231/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 36/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 58/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 126/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ustalenia stopnia niepełnosprawności

IV SA/Wr 699/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 408/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2