Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 663/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie , nr [...], nr [...]

III SA/Kr 553/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania,

III SA/Kr 877/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

III SA/Kr 320/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Kr 108/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

III SA/Kr 168/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.