Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 1134/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w części dodającej punkt 7 do § 2 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa w strefie płatnego parkowania

III SA/Kr 1187/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

III SA/Kr 774/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-30

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S Nr [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 404/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/2177/17 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

III SA/Kr 404/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

III SA/Kr 1/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat