Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 1125/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi J.W. na wystąpienie pokontrolne Wojewody Z. nr [...] przedmiocie funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy