Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1019/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-20

skarg Prokuratura Rejonowego [....] oraz T.M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej K. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SA/Kr 562/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XXXV/469/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Kr 563/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XXXV/469/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Kr 1221/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych

II SA/Kr 1478/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-25

skarg I. K. oraz T. R. i S. R. na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXXIX/1199/13 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców skargi oddala.

II SA/Kr 1100/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

II SA/Kr 582/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XLVIII/646/2013 Rady Miasta Zakopane w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej

II SA/Kr 368/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg M.L.-W. i I.K.-P. na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych

II SA/Kr 579/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wieliczka stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej §

II SA/Kr 822/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę nr LVII/774/2014 Rady Miasta Zakopane w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
1   Następne >   2