Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 38/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II OW 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

IV SA/Wa 1666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OW 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w sprawie wybudowania studni w odległości 15 metrów od rzeki

IV SA/Wa 1980/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarski Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1783/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1755/07 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OSK 1880/07 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie stosunków wodnych

IV SA/Wa 326/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej

II OSK 768/08 - Wyrok NSA z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością
1   Następne >   +2   6