Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 263/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa stwierdza nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w punkcie 4.3. w zakresie w jakim odnosi się do 'Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych'.