Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 78/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi L. K., M. P., A. M. na Radę Miejską w przedmiocie niewykonania punktu I i II wyroku WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 437/07

III SA/Kr 735/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty