Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 891/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bochnia w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Łychów

II SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi M.G. ,A. sp.j. [...], V.K.

II SA/Kr 218/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-14

Wniosek w przedmiocie sprostowania wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bochnia nr XLIV/404/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 952/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Kantorowicka-Niebyła'

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

II SA/Kr 97/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-08

Wniosek w sprawie ze skarg 'D' S.A. w K., Towarzystwa Budownictwa Społecznego '[...]' Sp. z o.o. w K. oraz W. R., A. R. i M. M. na uchwałę Nr LXXXI/1219/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Czyżyny-Łęg'.

II SA/Kr 257/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Cystersów', zmienioną uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/977/13

II SA/Kr 144/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-12

skarg I. B. oraz Wojewody [...] na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 530/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-16

skarg M.K. , S.K. oraz [....] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Płaszów

II SA/Kr 569/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ruczaj Zaborze'
1   Następne >   +2   5