Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 153/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-25

Wniosek [...] Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w R. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jordanowa w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2015 roku'

II SA/Kr 945/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy W. na rok 2017

II SA/Kr 874/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2015 r.

II SA/Kr 1497/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2017 rok stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.