Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1601/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 28/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1683/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Kr 427/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi L.P. i E.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w sprawie znak: [...] I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 1 miesiąca aktu administracyjnego; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wojewody na rzecz skarżących L.P. i E.P. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 152/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 1214/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Wniosek w przedmiocie wydania odpisu wyroku z klauzulą wykonalności oraz stwierdzeniem daty prawomocności

II SA/Kr 663/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o odszkodowanie

II SA/Kr 878/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Kr 140/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 584/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2