Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 375/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1092/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi A. Ł. na § 49 ust. 1 pkt 1, § 50 pkt 1 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1047/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie -Krowodrzy na § 14 ust. 1, ust. 2, § 16 ust. 10 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków § 1 pkt 19, pkt 21 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skła...

III SA/Kr 1541/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-18

skarg B. K. na § 1 pkt 11 i § 8 ust. 2 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

III SA/Kr 199/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi A. F. na § 8 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 374/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń