Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 1855/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa

VI SA/Wa 1242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Skarga E. Sp. z o.o. z siedzibą na decyzje Ministra Infrastruktury z [...] marca 2010 r.: nr [...]; nr [...]; nr [...] w przedmiocie zezwolenia na eksploatację zbiornika postanowił: sprostować uzasadnienie wyroku w ten sposób, że:

II GSK 1065/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na dopus...