Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 379/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości

II OSK 2536/15 - Wyrok NSA z 2017-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie uregulowania stanu prawnego nieruchomości

II OSK 2099/15 - Wyrok NSA z 2017-04-28

Skargi kasacyjne Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz Gminy W. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. S. i Z. D. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich nr [...] w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności części nieruchomości

II OSK 1700/15 - Wyrok NSA z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 2880/15 - Wyrok NSA z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1817/15 - Wyrok NSA z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 619/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości