Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 280/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utarty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 1116/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną z dniem 3 marca 2010 roku i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnego

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Skarga A. O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Gd 18/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w postaci kosztów szkolenia

III SA/Lu 32/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku

I OSK 223/12 - Wyrok NSA z 2012-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia należności na podjęcie działalności gospodarczej

I OZ 290/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające zażalenie S. J. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 odrzucające skargę kasacyjną S. J. od wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 724/14 oddalającego skargę S. J. na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...] l...

II SA/Po 84/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-18

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie o sygnaturze II SA/Po 451/12

I OSK 2099/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Ke 276/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki
1   Następne >   +2   +5   +10   59