Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 1134/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 655/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-27

Wniosek w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

II SA/Kr 660/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność

II SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

III SA/Kr 728/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Kr 421/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie egzekucji administracyjnej

II SA/Kr 1023/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 862/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 924/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za częściowo uzasadniony

II SA/Kr 381/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2