Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 885/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-29

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie w przedmiocie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz zakresu ich działania

II SA/Kr 128/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wróblowice I'

III SA/Kr 1134/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w części dodającej punkt 7 do § 2 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa w strefie płatnego parkowania

I SA/Kr 1853/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w przedmiocie współdziałania z Gminą Czorsztyn w sprawie remontu rzeźby 'Organy' autorstwa Władysława Hasiora, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 714/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Skarga Wojewody [...] na uchwałę Rady Miasta Bochnia w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Łany' w Bochni

II SA/Kr 143/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ruszcza'

II SA/Kr 7/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 126/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I SA/Kr 885/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej, w przedmiocie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2007r.,

II SA/Kr 934/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta B.
1   Następne >   3