Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 119/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew