Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 681/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 204/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2449/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 553/14 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 70/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. nr [...] w przedmiocie przyjęcia projektu programu zdrowotnego pt. 'Gminny Program [...].'

II GSK 814/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania stypendium sportowego

VI SA/Wa 1924/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu rachunkowego w sentencji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1924/10

III SA/Gl 1462/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1992/13 - Wyrok NSA z 2015-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100