Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 38/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi A. O. na pismo Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie zakwalifikowania na leczenie uzdrowiskowe

III SA/Po 654/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 693/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1231/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

VI SA/Wa 1259/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie wydania zgody na refundację leku

VI SA/Wa 1258/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie wydania zgody na refundację leku

III SA/Gd 630/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1105/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Ol 852/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w przedmiocie udzielenia świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych

III SA/Kr 1210/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   12