Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 157/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w K.

II SAB/Kr 20/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza [...] o ustaleniu warunków zabudowy I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania do wydania aktu lub podjęcia czynności; II. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywnę w wysokości 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych); IV. ...

II SAB/Kr 360/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO I. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpoznania wniosku I. K. - w której prawa jako strony po jej śmierci w dniu [...] października 2012r. wstąpił J. K. - w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza [...] znak [...] w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie przeciwnej do skarżącej odpisu prawomoc...

II SAB/Kr 176/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie rozpoznania odwołania E.Z. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 175/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N. w rozpoznaniu odwołania od decyzji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 157/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Kr 315/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia

III SAB/Kr 34/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Kr 272/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie [...] I. stwierdza, że bezczynność SKO miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu karę grzywny w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych); III. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; IV. zasądza od SKO na rzecz skarżącej Z. N. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwro...
1   Następne >   +2   4