Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Op 408/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości osoby przesłuchiwanej

II SA/Op 3/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie nakazu wypłaty wynagrodzenia

II SA/Op 409/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości osoby przesłuchiwanej

II SA/Op 481/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Op 195/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie zmiany terminu wykonania decyzji w sprawie zapewnienia warunków BHP

II SA/Op 5/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Op 21/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Op 15/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Op 16/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Op 3/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
1   Następne >   +2   4