Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Kr 1547/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Po 699/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Po 801/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności związanych z organizowaniem i finansowaniem praz interwencyjnych;