Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 271/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

I OSK 2196/13 - Wyrok NSA z 2013-12-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Gl 876/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Bk 657/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie warunków wykonywania pracy

I OSK 133/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Bd 805/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie nakazu wypłaty odprawy

IV SA/Wr 504/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie opracowania szczegółowych programów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (pkt

III SA/Łd 19/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie nakazania wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych

III SA/Kr 1497/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Kr 1540/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
1   Następne >   +2   +5   +10   25