Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 759/04 - Wyrok NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w K. w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do pon...

SA/Rz 1570/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie nałożenia kary grzywny

SA/Rz 1620/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie nałożenia kary grzywny

II SA/Bk 560/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wypłacenia świadczeń pracowniczych

III SA/Lu 377/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie ukarania grzywną w celu przymuszenia