Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Po 123/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie nakazu z zakresu inspekcji pracy

I OSK 725/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie inspekcji pracy

I OSK 1644/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

IV SA/Gl 340/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

IV SA/Gl 353/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z dnia [...] r. nr [...].

IV SA/Gl 355/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z dnia [...] r. nr [...].

IV SA/Gl 358/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w K. z dnia [...] nr [...].

IV SA/Gl 359/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie z dnia [...] nr [...].

IV SA/Gl 596/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

III SA/Kr 783/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
1   Następne >   +2   +5   +10   100