Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 325/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu 1/

II SA/Ol 247/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie umieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Ol 1006/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy z dnia'[...]' nr '[...]' w przedmiocie wypłaty obniżonego wynagrodzenia 1/

II SA/Ol 586/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie zapewnienia odpowiedniej temperatury na stanowiskach kasowych 1/

II SA/Ol 368/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu

II SA/Ol 292/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wszczęcia postępowania oraz dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu kontrolnym

II SA/Ol 477/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia obowiązków dotyczących warunków pracy i zatrudnienia