Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 538/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Pracy w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 317/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Policji w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Lu 165/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz unieważnienia legitymacji instruktora nauki jazdy

II SA/Op 332/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 344/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów

II SA/Sz 1202/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Pracy w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Op 237/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Op 448/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Sz 403/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w S. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej