Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 531/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego