Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji [...] Kuratora Oświaty

II SAB/Sz 82/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Kr 136/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-28

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia akt osobowych